"Súdny deň sa blíži." NASA vyvrátila teóriu o planéte rútiacej sa k Zemi

Nie, nie je to hnedý trpaslík obklopený planétami, ako tvrdenie naznačuje. Nie, nerúti sa k Zemi. A áno, ľudia by sa už mali spamätať, apeluje.

Aj napriek tomu opäť vzbudilo toto tvrdenie podľa Lidoviek v poslednom období pozornosť. A to kvôli dátumu, ktoré bolo tejto udalosti o zničení Zeme pridelené. To je, podľa kresťanského konšpiračného teoretika Davida Meadeho, 23. september 2017. Presne takú informáciu vypustila evanjelická kresťanská publikácia, ktorá predpovedá a predstavuje Uchvátenie vo virálnom štvorminútovom videu na Youtube. Ten je doplnený o špeciálne efekty a zlovestný soundtrack, sediaci k súdnemu dňu. Má názov „23. september 2017: Toto musíte vidieť“.

Proč práve tento dátum?

Meadeho predpoveď súdneho dňa je založená prevažne na veršoch a číselných kódoch v Biblii. Zameral sa na jedno konkrétne číslo – 33. „Ježiš sa dožil 33 rokov. Meno Elohim, ktoré je pre Židov meno Božie, bolo spomenuté 33-krát (v Biblii – pozn. red),“ povedal Meade pre americký denník The Washington Post. „Je to biblicky a numerologicky významné číslo. Hovorím o astronómii. Hovorím o Biblii… A zlučujú obe dve.“ A 23. september bude 33-ty deň od úplného zatmenia Slnka, ktoré, ako Meade věří, je znamenie.

Ukazuje Knihu Zjavenia, ktorá, ako Meade vysvetľuje, popisuje obraz, ktorý sa v ten deň objaví na oblohe. V deň, keď Nibiru údajne ukáže svoju škaredú tvár a nakoniec prinesie oheň, búrku a ďalšiu skazu.

Kniha popisuje ženu „oblečenú v lúčoch slnka s Mesiacom pod nohami a korunou s dvanástimi hviezdami na jej hlave“, ktorá porodí chlapca, ktorý „bude vládnuť všetkým národom železným žezlom“ vo chvíli, keď je ohrozená červeným sedemhlavým drakom. Žena potom roztiahne krídla ako orol a pohltí ju zem.

Vyššie popísaná predzvesť, ako verí spisovateľ a evanjelický kresťan Gary Ray, ktorý napísal Bez pečate ,spočíva v tom, že postavenie hviezd do súhvezdia Virgo (Panny) – reprezentujúce ženu – ktorá bude oblečená do slnečných lúčov v pozícii nad Mesiacom a pod deviatimi hviezdami a tromi planétami. Planéta Jupiter, ktorá bude uprostred Virga, akoby v jej lone, sa bude pohybovať preč z Virga, na znameníie že žena rodí. Takto znie Rayova interpretácia Meadeho predzvesti.

Pro upresnení, Meade nepovedal, že sa svet skončí v sobotu. Namiesto toho tvrdí, že sa proroctvo Knihy Zjavenia prejaví ten deň, čo povedie k sérii katastrofických udalostí, ktoré sa odohrajú v priebehu jedného týždňa. „Svet neskončí, ale svet ako ho poznáme, áno,“ dodal. „Veľká časť sveta na začiatku septembra už nebude rovnaká.“

Vymyslený odborník z vymysleného odvetvia

Vedci NASA však Meadeho predzvesť vyhodnotili ako hoax a podvod. K rovnakému záveru dospeli ale i veriaci. Ed Stetzer, profesor a výkonný riaditeľ Centra pre Evangelikalismus, sa najprv vyjadril k predzvesti, ako ju Meade opísal v niektorých mediálnych článkoch. „Neexistuje žiadna vec ako kresťanská numerológia,“ povedal The Washington Post. „V podstate tu máte vymysleného odborníka vo vymyslenom odvetví, ktorý hovorí o vymyslenej udalosti… To vo svojej podstate zdôvodňuje, že v Biblii sú zakódované zvláštne čísla, ktorým nikto neverí,“ povedal.

Meade povedal, že sa nikdy neoznačil za kresťanského numerológa. Nazýva sa výskumníkom, pretože študoval astronómiu na univerzite v Kentucky, avšak s odkazom na bezpečnostné dôvody nepovedal na ktoré. Na jeho internetových stránkach je možné sa dočítať, že pracoval ako forenzný vyšetrovateľ a strávil desať rokov v spoločnosti Fortune 1000. Napísal tiež niekoľko kníh, najnovšia z nich je Planéta X – Príchod 2017.

Stetzer povedal, že zatiaľ čo čísla majú signifikantný význam v Biblii, nemali by byť používané k tomu, aby predpovedali planetárne pohyby a koniec Zeme. „Kedykoľvek vám niekto povie, že našiel tajný číselný kód v Biblii, okamžite ukončite rozhovor,“ napísal v článku zverejnenom v Christianity Today. „Všetko ostatné, čo on nebo ona povie, neberte do úvahy,“ dodal. Podľa neho to však neznamená, že kresťania neveria v biblické proroctvo, ale neopodstatnené teórie, ktoré niektorí opakujú, môžu veriacich uviesť do rozpakov.

„Veríme v niektoré zvláštne veci,“ povedal. „Že Ježiš sa vráti, že dá veci do správnych koľají, ale tiež že nikto nepozná dňa ani hodinu, kedy sa to stane.“

V minulosti sa už predpokladalo, že dátum súdneho dňa bude v máji 2003. Potom bol presunutý na 21. decembra 2012, k dátumu, keď koniec mayského kalendára znamenal, ako niektorí takisto verili, apokalypsu. Vesmírny vedec z NASA Morrison poskytol jednoduché vysvetlenie, ktoré tvrdenie o masívnej planéte na ceste k zničeniu Zeme vyvracia. Ak planéta Nibiru existuje a je skutočne tak blízko, ako niektorí konšpirační teoretici veria, astronómovia, a vlastne aj ktokoľvek iný, by ju už videl.

Keby Nibiru existovala, už by sme ju videli

„Bola by jasná. Bola by viditeľná voľným okom. Keby tam naozaj bola, mohli by sme ju uvidieť. Keby Nibiru bola skutočná a bola by to planéta s podstatnou hmotnosťou, už by narušila obežnú dráhu Marsu a Zeme. V obežných dráhach by sme zaznamenali zmeny, pretože by sa tento nevhodný objekt dostal do vnútornej slnečnej sústavy,“ povedal Morrison. Povedal tiež, že ak by bola teória o súdnom dni a Nibiru pravdivá, už by sme sa dívali na celkom odlišnú slnečnú sústavu. „Jej gravitácia by ‚zvŕtala’ obežné dráhy planét ako sú Zem, Venuša alebo Mars a pravdepodobne by aj úplne oddelila Mesiac,“ povedal. „Namiesto toho sú obežné dráhy planét vo vnútornej slnečnej sústave stabilné. Vidíme, ako sa Mesiac otáča okolo Zeme,“ vysvetlil.

A ak Nibiru nie je planéta a je v skutočnosti hnedým trpaslíkom, ak tvrdí predpoveď, znovu by sme ho videli. „Všetko, čo som povedal, by bolo s masívnym objektom v podobe hnedého trpaslíka ešte horšie,“ povedal Morrison. „Astronómovia by ho sledovali už desať rokov, možno aj viac, a to už by naozaj malo skutočný vplyv na planetárne objekty.“

Niekto nazýva Nibiru Planétou X, ako to urobil v názve knihy Meade. Morrison z NASA povedal, že  ide o názov, ktorý astronómovia používajú pre planéty alebo objekty, ktoré ešte neboli objavené. Napríklad, keď vesmírni vedci hľadali planétu za Neptúnom, nazvali ju Planétou X. A akonáhle bola objavená, pomenovali ju Pluto.

Stetzer povzbudil kresťanov k tomu, aby boli kritickí. A to konkrétne v informačnej sfére, ktorá bola poničená falošnými správami a hoaxmi. „To, že veľa kresťanov verí v koniec sveta 23. septembra, je jednoducho falošná správa,“ povedal Stetzer. „Je to však pripomienkou, aby sme kriticky premýšľali o všetkých správach,“ dodal. Pripomenul príbeh televízie Fox News s nadpisom, ktorý vyhlásením o súdnom dni, pridal na dôveryhodnosti. Publikovali ho v sekcii Veda pod označením „Planéty“.

„Zakaždým, keď sa v médiách objavia predpovede o konci sveta, je dôležité, aby sme si položili otázku ‚Je to užitočné alebo nápomocné?‘“ povedal pre The Washington Post Stetzer. Apeluje na ľudí so svojou poslednou otázkou: „Je šírenie týchto falošných informácií dobrým spôsobom, ako prispieť ku zmysluplným a užitočným konverzáciám o konci našich čias?“