Hawking zverejnil dizertačnú prácu z roku 1966. Servery enormný záujem nevydržali