Po vyše 150 rokoch. Na konci mesiaca bude na oblohe výnimočný astronomický úkaz