Žijeme v zvláštnej slnečnej sústave, ukázali cudzie svety

Na rozdiel od toho má naša slnečná sústava rôzne rozmery planét a vzdialenosti medzi nimi. Najmenšia planéta, Merkúr, je asi tretina veľkosti Zeme - a najväčšia planéta Jupiter má zhruba 11-násobok priemeru Zeme. Medzi jednotlivými planétami, najmä tými vnútornými, sú tiež veľmi rozdielne vzdialenosti. To znamená, že naša slnečná sústava mohla vzniknúť inak ako druhé sústavy, naznačil výskumný tím. 

"Planéty v sústave sú zvyčajne rovnakej veľkosti a sú pravidelne rozmiestnené," uviedla Lauren Weissová, hlavná autorka štúdie a astrofyzička na univerzite v Montreale. Výskumný tím preskúmal 355 hviezd, ktoré mali celkovo 909 planét. Planéty sú vzdialené od 1 000 až 4 000 svetelných rokov od Zeme.

Po spustení štatistickej analýzy tím zistil, že sústava s malou planétou má tendenciu mať v jej blízkosti ďalšie malé planéty - a naopak, s veľkými planétami, ktoré majú tendenciu mať veľkých susedov. Tieto extrasolárne systémy tiež mali pravidelné orbitálne vzdialenosti medzi planétami.

"Podobné veľkosti a orbitálne vzdialenosti planét majú dôsledky na to, ako sa väčšina planetárnych sústav formuje," uviedli výskumníci vo vyhlásení. "V klasickej teórii formácie planéty sa planéty tvoria na protoplanetárnom disku, ktorý obklopuje novovytvorenú hviezdu. Planéty by sa mohli vytvoriť v kompaktných konfiguráciách s podobnými veľkosťami a bežnou orbitálnou vzdialenosťou, podobne ako novo pozorovaný vzor v exoplanárnych sústavách."

V našej slnečnej sústave je to však veľmi odlišné. Štyri terestriálne planéty (Merkúr, Venuša, Zem a Mars) sú od seba vo veľkej vzdialenosti. Tím poukázal na dôkazy z iného výskumu tvrdiaceho, že Jupiter a Saturn mohli narušiť štruktúru mladej slnečnej sústavy. 

Weissová uviedla, že plánuje ďalšiu štúdiu, aby hľadala planéty podobné Jupiteru v multiplanetárnych systémoch. Cieľom je lepšie pochopiť, či by prítomnosť planéty s veľkosťou Jupitera zmenila pozíciu iných planét v tom istom systéme.

"Podobnosť planét vo vnútorných oblastiach extrasolárnych sústav si vyžaduje vysvetlenie," uviedli vedci. "Určenie rozhodujúceho faktora veľkosti planéty môže pomôcť určiť, ktoré hviezdy pravdepodobne budú mať terestriálne planéty, ktoré sú vhodné pre život."