NASA: Roky stratený satelit skutočne žije

Teraz potvrdila, že zachytené signály skutočne pochádzajú zo zabudnutej aparatúry, informuje Technet.cz.

Amatérsky astronóm Scott Tilley sa svojím kúskom už teraz zapísal do dejín NASA. O tom, ako 20. januára náhodou zachytil signál z "mŕtvej" družice IMAGE sme vás už skôr informovali. Jeho pozorovanie vzápätí potvrdili aj ďalší astronómovia a Tilleymu sa v diskusii pod jeho blogom, kde o objave informoval, ozvala aj bývalá členka tímu družice IMAGE, ktorá následne tiež informovala ľudí z NASA.

V utorok 30.1. popoludní potom NASA vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že zachytené signály sú skutočne z družice IMAGE. Správa z Laboratórií aplikovanej fyziky Johnsa Hopkinsa (Johns Hopkins Applied Physics Lab) v Marylande potvrdila úspešné prijatie telemetrických dát zo satelitu s identifikáciou 166 (ID pre IMAGE).

Odborníci z NASA v Goddardovom letovom centre (Goddard Space Flight Center) dokázali prečítať základné dáta o systéme stroja a podľa nich možno usudzovať, že minimálne hlavné kontrolné systémy družice skutočne fungujú.

Vedci budú v analýze signálov pokračovať minimálne po dobu nasledujúcich jedného až dvoch týždňov. Postupne sa tiež pokúsia zapnúť vedeckú aparatúru, ktorú má satelit na palube. Chcú odhaliť, v akom stave prístroje sú, aj čo mohlo zapríčiniť fatálne zlyhanie družice v decembri 2005. Akonáhle diagnostikujú, či je aparatúra použiteľná, padne rozhodnutie, čo s družicou ďalej.

Družica IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) bola vytvorená pre štúdium interakcií zemskej magnetosféry so slnečným vetrom. Odštartovala 25. marca 2000 zo základne Vandenberg. Pohybuje sa po eliptickej polárnej dráhe s výškou apogea 46 000 kilometrov. V decembri 2005 prestala reagovať na príkazy z riadiaceho strediska a v roku 2007 ju NASA oficiálne vyhlásila za stratenú.