Čo bolo pred Veľkým treskom? Stephen Hawking má odpoveď

Ukázalo sa, že známy fyzik Stephen Hawking má odpoveď. Zjednodušene znie: Nič.

Ale len preto, že odpoveď možno zhrnúť do jedného slova, neznamená to, že to nie je komplikované. Našťastie pre nás, Hawking je jedným z najlepších vedeckých komunikátorov na svete.

Spolieha sa na teóriu známu ako "návrh bez hraníc". "Hraničná podmienka vesmíru je tá, že žiadne hranice nemá," povedal Hawking podľa Live Science

Hawking použil na lepšie vysvetlenie euklidovský prístup. V ňom sa bežný reálny čas nahrádza pomyselným časom, ktorý sa správa ako štvrtá dimenzia. "V euklidovskom prístupe je história vesmíru v imaginárnom čase štvordimenzionálny zakrivený povrch ako povrch Zeme, ale s dvomi ďalšími rozmermi," povedal Hawking. Inými slovami, euklidovské priestorovo-časové kontinuum je uzavretý povrch bez konca, podobne ako povrch Zeme.

"Ak chcete lepšie porozumieť teórii, uchopte univerzálne diaľkové ovládanie (tj. diaľkové ovládanie vesmíru) a stlačte Pretočiť. Ako teraz vieme, vesmír sa neustále rozširuje. Keď sa pohybujete dozadu v čase,  vesmír sa zmenšuje. Pretočíte dosť ďaleko (asi o 13,8 miliárd rokov) a celý vesmír sa zmenší na veľkosť jediného atómu," doplnil.

Táto subatomická guľa všetkého je známa ako singularita (nesmie sa zamieňať s technologickou singularitou, počas ktorej umelá inteligencia predbehne ľudí). Vo vnútri tohto extrémne malého, masívne hustého sfarbenia tepla a energie, zákony fyziky a času, ako ich poznáme, prestávajú fungovať. Čas, aký poznáme, doslova neexistoval skôr, ako sa vesmír začal rozširovať. 

Hawking povedal, že pred Veľkým treskom čas existoval v "pokrivenom" stave. "Vždy sa približoval k ničomu, ale nestal sa ničím. V podstate nikdy nebol Veľký tresk, ktorý spôsobil niečo z ničoho, len to takto vyzeralo z perspektívy ľudstva."

V prednáške o návrhu bez hraníc Hawking napísal: "Udalosti pred Veľkým treskom sa jednoducho nedefinujú, pretože neexistuje žiadny spôsob, ako by sa dalo zmerať, čo sa stalo na nich."