Nie je to asteroid. Konečne identifikovali objekt z inej sústavy

Vesmírny balvan v tvare cigary bol považovaný za kométu, ale bol reklasifikovaný ako asteroid po tom, čo astronómovia nedokázali zistiť emisie plynu. Teraz sa ukazuje, že predsa len ide o kométu.

Ako Oumuamua od nás letí preč, vedci ho naďalej sledujú vesmírnymi a pozemnými ďalekohľadmi. Zistili, že jeho trasa dáva zmysel iba vtedy, ak ho nejaká ďalšia sila - okrem gravitácie slnka, planét a iných veľkých telies slnečnej sústavy - potláča. 

Najpresvedčivejším vysvetlením sú vodné pary a plyny z Oumuamuu, píšu vedci v časopise Nature. Množstvo plynu, ktoré je potrebné na vyprodukovanie tohto dodatočného pohonu, je nižšie, než astronómovia dokážu zistiť, a vysvetľuje, prečo to predtým prešlo bez povšimnutia.

Na základe týchto zistení sa zdá, že Oumuamua je v skutočnosti kométa, ale s niektorými neobvyklými vlastnosťami. Napríklad by mala vypúšťať prach ako ostatné kométy, ale doteraz ho nikto nespozoroval. To naznačuje, že má niektoré unikátne fyzikálne vlastnosti, ako sú veľké prachové zrná, ktoré neodhalili štandardné optické zariadenia. Takéto nezvyčajné črty môžu byť pozostatkom zo vzdialenej slnečnej sústavy, v ktorej vznikla.