Nie je to asteroid. Konečne identifikovali objekt z inej sústavy