Okolo Jupitera objavili 12 nových mesiacov. Jeden z nich je "čudák"

Tím vedcov, vedený Scottom Sheppardom z Carnegieho inštitútu počas lovu na Deviatu planétu, o ktorej niektorí veria, že by mohla ležať za Plutom, našiel 12 mesiacov obiehajúcich okolo Jupitera. S týmto objavom Jupiter má teraz dokopy 79 známych orbitajúcich mesiacov, čo je viac ako akákoľvek iná planéta v slnečnej sústave, uvádza Space.com.

Z 12 novoobjavených mesiacov 11 je "normálnych". "Dvanásty mesiac je však označený za skutočného čudáka kvôli jeho jedinečnej obežnej dráhe a pretože je pravdepodobne aj najmenším známym mesiacom Jupitera s priemerom menším ako jeden kilometer," povedal Sheppard vo vyhlásení.

Deväť z novoobjavených mesiacov má retrográdne dráhy, čo znamená, že obiehajú v opačnom smere ako rotácia planéty. Tieto satelity sú súčasťou veľkej skupiny mesiacov, ktoré obiehajú Jupiter v retrográdnej vzdialenosti. Zo 67 Jupiterových predtým objavených mesiacov, 33 najvzdialenejších mesiacov má retrográdne dráhy.

Dva z novoobjavených mesiacov obiehajú oveľa bližšie okolo Jupitera a majú prográdnu dráhu, čo znamená, že rotujú v rovnakom smere ako planéta. Sú to súčasti skupiny prográdnych mesiacov, ktoré obiehajú bližšie k Jupiteru, ako retrográdne mesiace. Väčšine z týchto prográdnych mesiacov trvá obeh okolo planéty menej ako rok.

Tieto dve skupiny mesiacov pozostávajú z "nepravidelných" satelitov alebo mesiacov, ktorých dráhy majú nepravidelné alebo nekruhové tvary.

Okrem týchto dvoch skupín má Jupiter "pravidelné" satelity alebo mesiace s takmer kruhovými obežnými dráhami. Tieto pravidelné satelity pozostávajú z vnútornej skupiny štyroch mesiacov, ktoré obiehajú veľmi tesne okolo planéty a hlavnú skupinu štyroch galilejských mesiacov, ktoré sú najväčšími mesiacmi Jupitera.

Novoobjavený "čudácky" mesiac má prográdnu obežnú dráhu, ale obieha ďalej od Jupitera ako ostatné mesiace vo väčšej prográdnej skupine a trvá mu asi jeden a pol roka, kým ho obehne. Zvláštnosť pochádza z jeho malej veľkosti a skutočnosti, že aj keď je v oblasti retrográdne obiehajúcich mesiacov, obieha v opačnom smere k nim. Výskumníci ho nazvali po rímskej bohyni zdravia a hygieny Valetudo.

Je to viac ako len nepárny mesiac, ide aj o vážne nebezpečenstvo kolízie. Pretože obieha v opačnom smere ako deväť "nových" retrográdnych mesiacov, existuje vysoké riziko, že sa do jedného z nich narazí.

"Je to nestabilná situácia. Nárazové kolízie by rýchlo rozlomili a rozomleli objekty na prach. Niektoré z Jupiterových mesiacov a mesačných zoskupení, vrátane 'čudáka', mohli vzniknúť práve z takýchto kolízií," povedal Sheppard.