Astronómovia objavili super-Zem. Obieha hviezdu, ktorá je blízko nás

Červené trpasličie hviezdy sú oveľa menšie a chladnejšie ako naše Slnko a Barnardova hviezda je jedným z najpokojnejších známych červených trpaslíkov. Jej relatívne mierne hviezdne počasie a jej blízkosť k nám spôsobili, že Barnardova hviezda sa zdá byť ideálnym miestom na nájdenie exoplanét, píše Science Alert

Dlhú dobu zostal jasný znak existencie takejto planéty nepolapiteľný, napriek tomu, že vedci vyskúšali viacero detekčných techník. "V roku 2015 sme už videli, že na základe údajov využívajúcich archívne pozorovania z rôznych zariadení vznikol signál, ale štatistická významnosť bola nízka," povedal astofyzik Ignasi Ribas. Veľký tím výskumníkov z celého sveta preto analyzoval dve desaťročia meraní radiačnej rýchlosti hviezdy zo siedmich rôznych spektrometrov.

"Sme si celkom istí, že tam je periodická vlna hviezdy s amplitúdou 1,2 metra za sekundu a 233-dňovou periódou," vysvetlil Ribas. "Existujú však hviezdne javy, ktoré by mohli byť zodpovedné za podobné signály."

Ak tím chcel vylúčiť ďalšie hviezdne javy, vykonal simulácie, aby zistil, aké pravdepodobné alternatívne vysvetlenia by to mohli byť. "Po všetkých testoch sme dospeli k záveru, že najpravdepodobnejšie vysvetlenie je výsledkom Keplerianovho reflexného pohybu spôsobeného planétou." 

Potenciálna super-Zem s hmotnosťou väčšou ako Zem, ale menšou ako ľadové obry ako Urán - bola detekovaná tesne pri tzv. snehovej čiare Barnardovej hviezdy. Toto je najbližšia vzdialenosť od hviezdy, kde sa planetárne zložky ako voda a iné plyny môžu zhromaždiť do potenciálnej mladej planéty a tiež blízko, kde by sa našla väčšina týchto zložiek.

Avšak podrobnosti o tomto potenciálnom svete sú stále veľkým tajomstvom: "Vieme veľmi málo o vlastnostiach planéty. Je pravdepodobné, že jej hmotnosť bude okolo 4 hmotností Zeme, a preto by to mohla byť skalnatá planéta alebo možno aj mini-Neptún." V každom prípade je to takmer určite zamrznutý svet, pretože jeho rovnovážna teplota je asi -170 stupňov Celzia.

Po tomto prvom objave by mohol byť potenciál nájsť planéty okolo Barnardovej hviezdy, ktoré sú viac podobné Zemi. Ďalšia generácia pozorovacích nástrojov, ktorá má začať pracovať v priebehu roku 2020, by mala byť schopná prijímať priame snímky a merania svetelného spektra zo Zeme relatívne blízkych planét, ako sú tie okolo Barnardovej hviezdy. To pomôže dozvedieť sa viac o týchto exoplanetách.