NASA ukončila prelet najvzdialenejšej planétky, ktorú kedy navštívila