Z topiaceho grónskeho ľadovca sa uvoľňuje do atmosféry metán, zistila štúdia

Biologické procesy pod ľadom podľa štúdie môžu ovplyvňovať koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, a tým i globálnu klímu. Fakulta to oznámila v stredu v tlačovej správe. Štúdiu publikoval časopis Nature.

Medzinárodný tím vedcov z ôsmich inštitúcií táboril pred tromi rokmi pri ľadovcovej rieke odvodňujúcej vyše 600 kilometrov štvorcových grónskeho ľadovca. Zbieral vzorky vody, meral koncentrácie rozpusteného metánu a analyzoval jeho pôvod. Vedci zistili, že z ľadovcového povodia sa v lete 2015 uvoľnilo približne šesť ton metánu, čo zodpovedá približne množstvu, ktoré by za tú dobu vyprodukovalo 100 kráv. Pomohlo im k tomu čidlo, ktoré umožňuje kontinuálne merania metánu.

"Naše výsledky potvrdzujú hypotézu, že podľadovcové ekosystémy sú vlastne mokrade, v ktorých môžu mikroorganizmy produkovať metán. Kde sa navyše nachádza aktívny hydrologický systém, čiže kde sú tieto mokrade odvodňované, sa tento metán môže vyplachovať a následne unikať do atmosféry," uviedol Guillaume Lamarche-Gagnon, hlavný autor štúdie z univerzity v anglickom Bristole.

Najviac metánu tvoria mikroorganizmy v bezkyslíkatom prostredí
V grónskych ľadovcových vrtoch a antarktickom podľadovcovom jazere bol metán nájdený už v minulosti, až nová štúdia ale ukazuje, že sa podľadovcový metán skutočne uvoľňuje do atmosféry, a to po celé leto pri topení ľadu. "Vzhľadom na to, že tento ľadovec sa bude v nasledujúcich desaťročiach topiť stále rýchlejšie, je pravdepodobné, že sa aj metán bude uvoľňovať rýchlejšie a vo väčšom množstve. Mikroorganizmy skrývajúce sa pod kilometrom grónskeho ľadu tak môžu predstavovať ďalší dôležitý faktor v prebiehajúcich klimatických zmenách, faktor, ktorý bol doteraz ignorovaný," poznamenal Marek Stibal z PRF UK.

Metán je po vodnej pare a oxide uhličitom tretím najdôležitejším skleníkovým plynom v atmosfére. Hoci je prítomný v nižšej koncentrácii ako oxid, jeho skleníkový efekt je až dvadsaťosemkrát silnejší. "Väčšina metánu na Zemi je produkovaná mikroorganizmami v bezkyslíkatom prostredí. Veľký podiel na tom majú prírodné mokrade, ale tiež poľnohospodárstvo: metán vzniká vo veľkých množstvách v ryžových poliach a tiež v tráviacom trakte dobytka," píše sa v správe.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.