Ukrýva krátery večnej temnoty, mierne sa "kýve" a vidíme viac ako polovicu povrchu. Čo možno neviete o Mesiaci