Obrovský prelom v astronómii. Zverejnili vôbec prvú fotku čiernej diery

„To, na čo sa pozeráte, vlastne vyzerá ako ohnivý kruh. V skutočnosti je to vytvorené gravitačnou silou a deformáciou časopriestoru, kde svetlo prechádza okolo čiernej diery, najmä v jej strede. A to vytvára kruh, ktorý vidíme na fotografii,“ vysvetlil na tlačovej konferencii predseda vedeckej rady EHT Heino Falcke.

Obrázok ukazuje neostrý kruh prachu a plynu v tvare šišky, sledujúc obrys masívnej čiernej diery, ktorá sa nachádza v srdci galaxie Messier 87 vzdialenej 55 miliónov svetelných rokov od Zeme.

Samotná čierna diera, z ktorej nemôže uniknúť ani svetlo, ani hmota, je neviditeľná. Najnovšie pozorovania však po prvý raz dostali astronómov na jej prah. Horizont udalostí, teda akýsi okraj čiernej diery, značí také miesto, za ktorým sa zrútia všetky známe fyzikálne zákony.

Predstavenie výsledkov zachytenia horizontu udalostí čiernej diery, môžete sledovať naživo cez internet.

Prelomovú snímku zachytila sieť ôsmich rádioteleskopov, ktoré sa rozprestierali na miestach od Antarktídy po Španielsko a Čile.

„Čierne diery sú najzáhadnejšie objekty vo vesmíre. Videli sme to, o čom sme si mysleli, že je neviditeľné. Vyfotili sme čiernu dieru, povedal Sheperd Doeleman, riaditeľ EHT a vedúci výskumný pracovník Harvardskej univerzity.

Ide o prvý priamy pohľad na akrečný disk čiernej diery. EHT zachytáva žiarenie emitované časticami vnútri disku, ktoré sú ohrievané na miliardy stupňov, keď sa otáčajú okolo čiernej diery v blízkosti rýchlosti svetla, predtým ako zmiznú dole do otvoru čiernej diery.

Vzhľad polmesiaca na obrázku je tam preto, že častice na strane disku, ktoré sa otáčajú smerom k Zemi, sú k nám vrhané rýchlejšie a vyzerajú jasnejšie. Tmavý tieň vo vnútri označuje hranu horizontu udalosti, teda bod nulového návratu, za ktorým nemôže žiadne svetlo ani hmota cestovať dostatočne rýchlo, aby unikli neúprosnému gravitačnému ťahu čiernej diery.

Projekt EHT sa zameral aj na supermasívnu čiernu dieru v centre Mliečnej dráhy, čo je galaxia, v ktorej sa nachádza naša slnečná sústava. Konkrétne sa vedci sústredili na komplex Sagittarius A, respektíve veľmi silno žiariaci rádiový zdroj Sagittarius A *. Práve tu by sa podľa vedcov mala nachádzať obrovská čierna diera.