Budúcnosť našej slnečnej sústavy? Objavili mŕtvu planétu, ktorá obieha mŕtvu hviezdu

Keď Christopher Manser a jeho kolegovia z univerzity vo Warwicku v Coventry vo Veľkej Británii pozorovali bieleho trpaslíka vzdialeného 400 svetelných rokov, všimli si niečo nezvyčajné, uvádza New Scientist.

Tím zbadal prašný kruh okolo hviezdy, ktorý vznikol z planét zničených, keď umierajúca hviezda vybuchla v supernove. Zistili kolísanie vlnovej dĺžky svetla vyžarovaného prachom. Signál sa opakoval každé dve hodiny, čo naznačuje, že v kruhu je pohybujúci sa prúd plynu, ktorý rýchlo obieha okolo bieleho trpaslíka.

Hoci tím nie je schopný vidieť zdroj plynu, pretože je malý a slabý, Manser hovorí, že je to pravdepodobne pevný objekt ako asteroid alebo kus planéty. Môže mať polomer 400 kilometrov, takmer taký veľký ako polomer Ceresu, najväčšieho asteroidu v našej slnečnej sústave. 

Okrem toho je objekt veľmi blízko bieleho trpaslíka, pretože každé dve hodiny dokončí obežnú dráhu - ak by bol na tej istej dráhe v našej slnečnej sústave, bolo by to vo vnútri slnka, hovorí Manser.

To znamená, že musí byť veľmi hustá a možno vyrobená zo železa alebo iných ťažkých kovov, čo ju zachraňuje pred tm, aby bola roztrhaná gravitáciou bieleho trpaslíka.

„Väčšina skalnatých planét v našej galaxii sa skladá z tých istých prvkov,“ hovorí Ben Zuckerman z University of California v Los Angeles. Predpokladá, že planéty v našej slnečnej sústave by mohli zdieľať rovnaký osud.

Naše Slnko zomrie asi za päť miliárd rokov, a Merkúr, Venuša a Zem takmer isto pohltí jeho explózia, ale Mars, ktorý je od Slnka ďalej, môže prežiť a naďalej obiehať jeho pozostatky.