Vesmír je mladší a rozpína sa rýchlejšie. Vedci hovoria o novej fyzike

Vesmír je mladší a rozpína sa rýchlejšie, vedci si myslia, že v dôsledku tohto nového objavu, možno budeme musieť pracovať na novej fyzike. Štúdia zistila, že vesmír expanduje o 9 percent rýchlejšie ako predchádzajúce výpočty, ktoré boli založené na študovaní následkov veľkého tresku.

Adam Riess, astronóm na Univerzite Johna Hopkinsa ju uverejnil v Astrophysical Journal a použil nové merania z Hubbleovho vesmírneho teleskopu americkej agentúry NASA na výpočet novej miery expanzie, ktorú vedci teoretizovali už roky.

Riess a ďalší vedci si však myslia, že miera expanzie, ktorú vyvodili obidve štúdie, by mohla byť správna, čo znamená, že miera rozpínania vesmíru sa zvýšila. "Vesmír predstihuje všetky naše očakávania v jeho rozpínaní a to je veľmi mätúce," uviedol Riess. 

Zároveň odmietol myšlienku, že výsledky môžu byť výsledkom ľudskej chyby. Povedal, že nesúlad medzi oboma rýchlosťami rastie a teraz dosiahol bod, ktorý je naozaj nemožné považovať za náhodu. "Toto nie sú len dva experimenty, ktoré sa nezhodujú. Meriame niečo zásadne odlišné. Jedným je meranie toho, ako rýchlo sa vesmír rozširuje dnes. Druhou je predikcia založená na fyzike raného vesmíru a na meraniach, ako rýchlo by sa mal rozširovať. Ak tieto hodnoty nesúhlasia, je veľmi pravdepodobné, že nám niečo v kozmologickom modeli, ktorý spája tieto dve éry, uniká," dodal.

Podľa jednej teórie, ktorú navrhol Riess, by mohla urýchliť expanziu vesmíru záhadná "temná energia". Astrofyzička z univerzity v Chicagu Wendy Freedmanová tiež potvrdila, že obidva výpočty sa zdajú byť platné.

Pomocou meraní zachytených Hubblovým teleskopom Riess tiež vypočítal, že vek vesmíru sa pohybuje medzi 12,5 miliardami a 13 miliardami rokov. Je teda mladší ako uvádzajú predchádzajúce odhady, ktoré hovoria o veku medzi 13,6 miliardami a 13,8 miliardami rokov.