Na Mesiaci je život. Pochádza zo Zeme, doniesla ho tam izraelská havária