Prvýkrát objavili planétu s vodou a obývateľnou teplotou

Na planéte s označením K2-18b by sa mohol vyskytovať život. Teraz budú vedci skúmať, či sú na mieste plyny produkované živými organizmami. S pomocou vyspelých teleskopov by to bolo možné zistiť zhruba do desiatich rokov. S odvolaním sa na štúdiu publikovanú vo vedeckom časopise Nature Astronomy o tom informoval spravodajský web BBC.

Vedúca štúdie profesorka Giovanna Tinettiová z londýnskej univerzity UCL objav označila za ohromujúci. Je to prvýkrát, čo sme objavili vodu na planéte v obývateľnej zóne okolo hviezdy, kde je teplota potenciálne vhodná pre život,“ povedala.

Tím astronómov študoval planéty, ktoré v rokoch 2016 až 2017 našiel Hubblov teleskop. Vedci sa zamerali na interakciu hviezdneho svetla s atmosférou planét, aby zistili aspoň jej čiastočné zloženie. Iba planéta K2-18b mala molekulárne stopy vody, ktorá je nepostrádateľná pre život na Zemi. Podľa počítačového modelovania atmosféru K2- 18b by mohla voda tvoriť z 50 percent.

Planéta je zhruba osemkrát väčšia ako Zem a teplota na nej sa pohybuje v rozmedzí 0-40 stupňov Celzia, teda v hodnotách, ktoré umožňujú existenciu vody v kvapalnej forme. Teleso je však vzdialené 111 svetelných rokov, čo je príliš ďaleko na to, aby tam bola vyslaná sonda.

Jedinú šancu tak predstavuje nová generácia vesmírnych teleskopov, ktoré budú uvedené do chodu v nadchádzajúcom desaťročí a bude s nimi možné skúmať, či sa na K2-18b nachádzajú plyny produkované živými organizmami, uviedol Ingo Waldmann z UCL.

„Je to jedna z najväčších otázok vedy. Vždy sme sa pýtali, či sme vo vesmíre sami. Počas najbližších desiatich rokov budeme vedieť, či v týchto atmosférach existujú chemikálie, ktoré sú dôsledkom života,“ doplnil.

Stále však medzi astronómami nepanuje zhoda v tom, aké chemikálie by značili, že sa na planéte nachádza život. K tomu bude pravdepodobne nutné sledovať chemické zloženie atmosfér stoviek planét a pochopiť, ako vznikli a ako sa vyvíjali, uviedla profesorka Tinettiová.

„Zem v našej slnečnej sústave skutočne vyniká. Obsahuje kyslík, vodu a ozón. Ak to isté nájdeme okolo planéty pri vzdialenej hviezde musíme ale byť opatrní, než začneme tvrdiť, že tam je život,“ povedala. Preto musíme najprv porozumieť nielen hrsti planét v našej galaxii, ale stovkám. Dúfame, že obývateľné planéty vyniknú, že uvidíme veľký rozdiel medzi planétami, ktoré sú obývateľné a tými, ktoré nie sú,“ doplnila.