Našlo sa dvadsať nových mesiacov. Saturn sa dostal na prvé miesto

Novoobjavené malé mesiace o priemere od troch do šiestich kilometrov boli detekované pomocou ďalekohľadu Subaru na Havaji výskumným tímom vedeným astronómom Scottom Sheppardom z Carnegie Institution of Washington vo Washingtone. Saturn tak má teraz 82 mesiacov. Píše o tom Technet.cz.

Jeden z mesiacov obieha v naozaj veľkej vzdialenosti asi 24 miliónov kilometrov od planéty. Je to najväčšia vzdialenosť zo všetkých známych mesiacov Saturnu. Stredná vzdialenosť Mesiaca od Zeme je pre porovnanie 384-tisíc kilometrov.

Je zaujímavé, že sedemnásť novodetegovaných saturnských mesiacov obieha v opačnom smere rotácie planéty. Ďalšie tri obežné dráhy sú v rovnakom smere, ako sa točí Saturn, čo je obvyklé. Z nich dva sú planéte najbližšie a obehnú ju za dva roky. Najvzdialenejším novoobjaveným mesiacom to trvá o rok dlhšie.

Dvadsať nových mesiacov znamená, že sa Saturn dostal na pomyselný trón v Slnečnej sústave, čo sa počtu prirodzených obežníc týka. Jupiter ich má popísaných o tri menej. Na treťom mieste s 26 mesiacmi je potom Urán. Naopak štyri vnútorné planéty Slnečnej sústavy sú na tom s mesiacmi biedne. Vedľa našej obežnice už môžeme počítať len s Phobosom a Deimosom pri Marse.

Saturn má zrejme až stovku mesiacov

Saturn je plynový gigant zložený prevažne z vodíka a hélia, je druhou najväčšou planétou v Slnečnej sústave a šiestu od Slnka s priemerom asi 120-tisíc km, Zem je proti nemu trpaslík s priemerom 12,7 tisíce kilometrov. Iba Jupiter, piata planéta od Slnka, je väčšia.

Novoidentifikované mesiace sú oveľa menšie ako najväčší Saturnov mesiac, ktorým je ľadový svet Titan, pripomína agentúra Reuters. Ten má priemer 5 150 km.

„Veríme, že Saturn má pravdepodobne okolo stovky mesiacov, ktoré sú väčšie než 1,6 kilometra, ale objav týchto 20 nových mesiacov s priemerom medzi tromi až šiestimi kilometrami posúva hranicu našej súčasnej schopnosti ich nájsť. Budeme potrebovať budúce generácie veľkých ďalekohľadov, aby sme našli ešte menšie mesiace,“ uzatvára Sheppard.