Vedecký kvíz, ktorým si Američania testujú všeobecný prehľad. Dokážete správne odpovedať na všetky otázky?