Voyager 2 je už rok v medzihviezdnom priestore. Pozrite sa, čo objavil

Voyager 2 opustil heliosféru vlani piateho novembra. „Dáta získané za posledný rok nesvedčia o tom, že by Voyager 2 alebo Voyager 1 opakovane prešli hranicou heliosféry, teda heliopauzou. Stroje na vonkajších snímačoch už neregistrujú častice slnečného vetra, ale iba častice medzihviezdneho pôvodu,“ vysvetľuje spôsob určenia polohy sond astronóm Michal Švanda.

Najpresvedčivejší dôkaz o tom, že Voyager 2 už opustil heliosféru, poskytlo v roku 2018 zariadenie pre plazmový vedecký experiment PLS, ktoré je na palube sondy. Podobným prístrojom bol vybavený aj Voyager 1, ktorému však zariadenie vypovedalo službu dávno predtým, než táto sonda prešla heliopauzou.

​Prvá opustila oblasť, kde prevláda vplyv Slnka, sonda Voyager 1 v roku 2012. Najprv však boli okolo nameraných dát trochu nejasnosti a vedci sa nemohli na ich interpretácii zhodnúť. Na fakte, že Voyager 1 skutočne opustil heliosféru, sa vedci zhodli až v septembri 2013.

Na palube Voyageru je rádioizotopový termoelektrický generátor, ktorý sonde a všetkým prístrojom na palube dodáva energiu. Jeho výkon však klesá a až klesne pod kritickú hranicu, sonda doslova zmrzne. Vedci odhadujú, že Voyager 2 sa kvôli tomu definitívne odmlčí približne za 10 rokov (ale aj možno za 8 alebo za 13). Úplne presne sa to pochopiteľne nedá povedať.

Sonda Voyager 2 je určená pre prieskum vonkajších planét slnečnej sústavy. Ako prvá a jediná preletela okolo planét Urán a Neptún a skúmala aj planéty Jupiter a Saturn.

Voyager 2 vyslali Spojené štáty do vesmíru v auguste 1977, a v septembri toho roka ju nasledovala sonda Voyager 1, každá letí iným smerom. Druhý vypustený aparát sa pohybuje vyššou rýchlosťou, a preto slnečnú sústavu opustil skôr ako jeho sesterská sonda.

Pre prípad, že by sa niekedy stretli s mimozemskou civilizáciou, nesú na palube pozlátenú 18-centimetrovú „LP dosku“ so záznamom zvukov a obrazov, ktoré charakterizujú život na Zemi v čase vypustenia. Prípadní mimozemšťania si tak budú môcť vypočuť pozdravy v 55 pozemských jazykoch alebo sa pohrúžiť do počúvania hudobných diel Wolfganga Amadea Mozarta či bluesmana Willieho Johnsona.

Voyager 2 je teraz od Zeme vzdialený vyše osemnásť miliárd kilometrov (ako presne, sa môžete pozrieť na stránkach NASA Voyager) a stále sa nám vzďaľuje rýchlosťou 57 890 km/h. Riadiace stredisko so sondou stále dokáže komunikovať, ale informácie putujú z aparátu na Zemi vyše 16,5 hodiny.