Slnko sa prebúdza, po rokoch vypustilo najväčšiu erupciu

„Po dlhotrvajúcom minime slnečnej činnosti skutočne dochádza k prebudeniu aktivity a môže to znamenať postupný prechod k väčšej aktivite,“ potvrdil pre HNScience Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA 29. mája spozorovala, že zo slnečných škvŕn vyšla erupcia, ktorá do atmosféry vysielala škodlivé žiarenie.

„Boli zaznamenané dve erupcie podobnej intenzity, jedna triedy C9 a jedna triedy M1. Slnečné erupcie delíme podľa intenzity do 5 tried. Najslabšia je trieda A, nasledovaná triedami B, C a M, najsilnejšia je trieda X. Každé písmeno predstavuje desaťnásobné zvýšenie uvoľnenia energie,“ vysvetlil astronóm.

To znamená, že erupcia triedy X je desaťnásobne silnejšia ako erupcia M a stonásobne silnejšia ako erupcia C. Medzi písmenami je ešte jemnejšia stupnica reprezentovaná číslami od 1 po 9.

Erupcie triedy C a nižších sú podľa Svoreňa príliš slabé na to, aby ovplyvnili fungovanie prístrojov a chod života na Zemi. Erupcie triedy M však môžu spôsobiť krátkodobé výpadky rádiového signálu a ohroziť astronautov vo vesmíre.

Zdroj: NASA, Solar Dynamics Observatory

​Až erupcia triedy X v prípade, že by smerovala k Zemi, by nám mohla spôsobiť vážne ťažkosti, výpadky v elektrických sieťach a poškodiť satelity na obežnej dráhe. „Erupcie spred niekoľkých dní sú teda príliš slabé a na nás ani na techniku nebudú mať žiadny vplyv,“ upokojil Svoreň.