Saturnov mesiac sa od neho vzdaľuje prekvapivo rýchlo, zistili vedci

Nový objav publikovaný v časopise Nature Astronomy naznačuje, že mesiac Titan sa vytvoril omnoho bližšie pri jeho planéte počas zrodu slnečnej sústavy pred 4,5 miliardami rokov a v nasledujúcich rokoch sa od Saturnu presunul na vzdialenosť približne 1,2 milióna kilometrov.

„Väčšina predošlých prác predpokladala, že mesiace ako Saturnov Titan alebo Jupiterov mesiac Callisto sa vytvorili v podobnej orbitálnej vzdialenosti, kde ich vidíme teraz,“ vysvetlil teoretický astrofyzik Jim Fuller z kalifornského technologického inštitútu. „Mesačný systém Saturnu a aj jeho prstence sa však vyvíjali dynamickejšie, ako sa pôvodne predpokladalo.“

Podľa štandardných teórií by sa Titan mal pohybovať od Saturnu rýchlosťou len 0,1 centimetra za rok. Namiesto toho dve nezávislé techniky ukázali, že Titan sa vzďaľuje od Saturnu rýchlosťou 11 centimetrov za rok, čo je takmer trojnásobok rýchlosti vonkajšej migrácie nášho Mesiaca.

Techniky sa výrazne opierajú o údaje z misie sondy Cassini. Prvou je astrometria, ktorá meria Titanovu pozíciu vo vzťahu k hviezdam v pozadí. Druhou technikou bola rádiometria.

Cassini mala v rokoch 2006 až 2016 10 blízkych stretnutí s Titanom, monitorovaných pozemnou sieťou Deep Space Network. Tie boli schopné poskytnúť presné merania zmien rýchlosti Cassini v dôsledku gravitácie Titanu. Analýza týchto dvoch súborov údajov priniesla úžasný výsledok.

„Použitím dvoch úplne nezávislých súborov údajov - astrometrických a rádiometrických - a dvoch rôznych metód analýzy sme dosiahli výsledky, ktoré sú v úplnej zhode,“ uviedol astronóm Valéry Lainey z Parížskeho observatória.

Aj keď je to v rozpore s niektorými predchádzajúcimi predpoveďami, existuje jedna teória o rýchlejšej migrácii. V roku 2016 Fuller uviedol, že za rýchlejšiu migráciu mesiacov plynných obrov, ktoré sú okrem Saturnu aj Jupiter, Urán a Neptún, by mohol byť zodpovedný mechanizmus viditeľný u binárnych hviezd.

Predpokladá sa, že ten nastane vtedy, keď gravitačná sila Mesiaca stlačí planétu, čo ju núti silne kmitať. Tým by sa rozptýlilo veľa prílivovej energie a mesiac by dostal ďalšie nakopnutie, ktoré by zvýšilo jeho migračnú rýchlosť.

Je možné, že údaje zo sondy Juno by mohli odhaliť podobnú mieru migrácie u mesiacov Jupitera, čo by potvrdilo myšlienku tohto mechanizmu medzi plynným obrom a jeho mesiacmi.