V našej galaxii existuje 36 mimozemských civilizácií, vypočítali britskí vedci

V našej domovskej galaxii existuje 36 inteligentných mimozemských civilizácií, ktoré sú schopné komunikovať s ostatnými. K takémuto odhadu dospeli na základe výpočtov britskí astrofyzici, ktorí sa pokúsili aktualizovať teóriu o možnom výskyte mimozemských civilizácií vo vesmíre.

Vedci však upozornili, že objavenie možných signálov vysielaných zo vzdialených vesmírnych telies môže byť s použitím súčasných technológií nesmierne ťažké, keďže najbližší možný živý svet je od Zeme vzdialený najmenej 17-tisíc svetelných rokov.

Článok o pravdepodobnosti výskytu mimozemského života zverejnili vedci Tom Westby a Christopher Conselice z britskej univerzity v Nottinghame v odbornom periodiku The Astrophysical Journal. Pokúsili sa v ňom o aktualizáciu takzvanej Drakeovej rovnice, ktorú formuloval Američan Frank Drake už v 60. rokoch minulého storočia.

Tá stanovuje, ako pomocou siedmich faktorov vypočítať množstvo komunikácieschopných civilizácií, ktoré vo vesmíre existujú v rovnakom okamihu. Stanoviť tieto faktory, medzi ktorými je napríklad počet planét vhodných pre život v danom systéme, je však značne ťažké, a tak sa doteraz odhady ohľadom počtu inteligentných civilizácií pohybovali v obrovskom rozptyle od nuly až do rádu miliárd.

"Myslím, že je nesmierne dôležité a vzrušujúce, že po prvýkrát skutočne máme v ruke odhad počtu aktívnych inteligentných a komunikujúcich civilizácií, ktoré môžeme potenciálne kontaktovať a zistiť, že vo vesmíre existuje ďalší život," citoval Conselicea denník The Guardian.

"Za predpokladu, že aj na iných planétach rovnako ako na Zemi trvá asi päť miliárd rokov, než sa inteligentný život vyvinie, je zrejme v našej galaxii niekoľko desiatok civilizácií," dodal.

Odborníci sú však zároveň skôr skeptickí, že by bolo v blízkej budúcnosti možné naozaj nadviazať komunikáciu s bytosťami žijúcimi na niektorej z planét Mliečnej dráhy.

"Tie civilizácie budú veľmi vzdialené ... podľa našich kalkulácií je tá najbližšia od nás vzdialená asi 17-tisíc svetelných rokov," povedal Conselice. To podľa neho znamená, že na Zemi by bolo možné signály zachytiť zhruba za 6000 rokov.