Konečne zistili, čo je čudná látka na odvrátenej strane Mesiaca

Podľa analýzy snímok a porovnania so vzorkami z Apolla na Zemi je to presne to, čo by ste očakávali, že pravdepodobne nájdete na Mesiaci. Skala. Presnejšie povedané, je to skala, ktorá sa pravdepodobne počas dopadu meteoritu roztopila a zmenila na tmavozelenú, lesklú sklovitú hmotu.

Žiarivú látku prvýkrát ukázal rover Yutu-2 koncom júla 2019. Bola opísaná ako „gélovitá“, čo je nezvyčajné pre niečo, čo sa nachádza na Mesiaci, keďže tamojšie prostredie je veľmi suchým a zaprášeným miestom. Snímky, ktoré boli zverejnené neskôr, odhalili niečo, čo bolo skutočne lesklé, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nie vôbec vlhké.

Túto hypotézu podporuje podrobnejšia analýza snímok vytvorených pomocou panoramatickej kamery Yutu-2, viditeľného a infračerveného zobrazovacieho spektrometra (VNIS) a kamery na zabránenie nebezpečenstvu.

Predovšetkým obrázky z VNIS umožnili Sheng Gouovi z Čínskej akadémie vied a jeho kolegom rozložiť svetlo odrazené od látky a určiť jej chemické zloženie. Podľa tejto analýzy zverejnenej v Earth and Planetary Science Letters je regolit zložený prevažne z plagioklasu (okolo 45 percent), pyroxénu (7 percent) a olivínu (6 percent) - teda celkom štandardných látok mesačného typu.

Sklovitú látku však bola trochu ťažšie určiť, pravdepodobne kvôli slabému svetlu. Dokázali rozoznať iba plagioklas v množstve okolo 38 percent. Vedci tiež dokázali určiť, že materiál je tmavozelenej farby a meria približne 52 x 16 centimetrov.

Je veľmi podobný dvom vzorkám, ktoré z Mesiaca odobrali misie Apollo 15 a 17. Obe tieto vzorky získané z impaktných kráterov, sa klasifikujú ako brekcia, čo je druh horniny zložený z kúskov skál, ktoré sú spojené lepším materiálom. V obidvoch prípadoch ide o kúsky lunárneho regolitu spojené obsidiánom.

Vedci dospeli k záveru, že táto látka sa pravdepodobne vytvorila počas dopadu meteoritu. Ten roztavil časť regolitu, ktorý sa zmiešal s neroztaveným regolitom, čím vznikla brekcia.

To sa však nevyhnutne nemuselo stať v kráteri, v ktorom sa materiál našiel. Je to preto, že regolit je pravdepodobne zmesou materiálu z dvoch rôznych kráterov, takže je možné, že sa materiál vytvoril v inom kráteri po náraze sa vymrštil a pristál v kráteri, kde ho nakoniec našiel Yutu-2.