Vôbec prvýkrát odfotili mladú hviezdu podobnú Slnku s dvoma obrovskými exoplanétami

TYC 8998-760-1 je hviezda typu K3, ktorá je od nás vzdialená 309 svetelných rokov v malej južnej súhvezdí Musca. Hviezda má približne rovnakú hmotnosť ako naše Slnko, má však iba 16,7 milióna rokov.

Hviezda bola predtým známa ako hostiteľ obrovskej planéty TYC 8998-760-1b s 3-násobným polomerom ako má Jupiter. Novoobjavená planéta TYC 8998-760-1c je najmenej 6-krát hmotnejšia ako Jupiter.

Dva cudzie svety obiehajú okolo svojej materskej hviezdy vo vzdialenosti 160 a 320 AU (jednotka dĺžky, približne rovná priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom). Toto umiestňuje tieto planéty omnoho ďalej od ich hviezdy ako Jupiter alebo Saturn od Slnka.

„Toto prostredie je veľmi podobné našej slnečnej sústave, ale v oveľa skoršom štádiu vývoja,“ uviedol Alexander Bohn, doktorand z univerzity Leiden a hlavný autor štúdie publikovanej v Astrophysical Journal Letters.

„Aj keď astronómovia nepriamo objavili tisíce planét v našej galaxii, priamo sa zobrazil iba malý zlomok týchto exoplanét,“ dodal astronóm univerzity Leiden Matthew Kenworthy, spoluautor štúdie. „Priame pozorovania sú dôležité pri hľadaní prostredí, ktoré môžu podporovať život.“

Zdroj: ESO/Bohn

​TYC 8998-760-1 je prvý priamo zobrazený multiplanetárny systém, ktorý obieha okolo mladej obdoby nášho Slnka. „Náš tím bol teraz pomocou zariadenia SPHERE na Veľmi veľkom teleskope schopný urobiť prvú snímku dvoch plynových obrov, ktorí obiehajú okolo mladého solárneho analógu,“ uviedla spoluautorka Maddalena Reggianiová, postdoktorandka na KU Leuven.