Ako by vyzerala temná hmota, ak by sme ju dokázali vidieť? Simulácia ukazuje jej možný vzhľad