Na oblohe nastáva vrchol meteorického roja, podmienky na pozorovanie sú výborné

"V maxime je možno vidieť okolo 25 meteorov za hodinu. Podmienky na pozorovanie sú výborné, keďže Mesiac bude v maxime 2 dni pred prvou štvrťou," uvádza Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied.

Najlepšia doba pre pozorovanie nastane v skorých ranných hodinách. Pohľad ešte vylepšia jasné planéty. Orionidy budú aktívne do 7. novembra.

Takto vyzerajú meteorické roje:

"Každoročný meteorický roj Orioníd je jesennou vetvou prúdu častíc, do ktorého Zem vstupuje aj v máji - počas maxima roja Eta-Aquaridy. Oba roje spája nielen rovnaká rýchlosť meteorov okolo 66 km/s, ale pochopiteľne aj pôvodné materské teleso. A tým je slávna Halleyova kométa," uviedol astronóm Petr Horálek.

Poznamenal, že kométa, ktorá sa naposledy ocitla pri Slnku vo februári 1986 a znovu sa tak stane v roku 2061, je prvý matematicky predpovedanou kométou v histórii ľudstva.

Medzi treťou a štvrtou hodinou

Prvé zmienky o meteorickom roji pochádzajú z roku 1839. Horálek uviedol, že americký astronóm Edward C. Herrick sledoval vyššiu meterickú aktivitu v prvej polovici októbra. Ďalší rok svoje pozorovania opravil s tým, že maximum aktivity nastáva medzi 8. a 25. októbrom.

V 60. rokoch 19. storočia na jeho pozorovanie nadviazal Alexander S. Herschel, ktorý určil polohu radiantu, miesta, odkiaľ meteory na oblohe vyletujú, aj približnú frekvenciu roja 20 meteorov za hodinu. Podľa Horalka sa nakoniec z Orioníd stal jeden z 10 najsledovanejších rojov v roku.

Horálek upozornil že u Orioníd je tiež zaujímavá premenlivosť aktivity roja a doby maxima. "Všeobecne je maximum roja pomerne ploché, trvá aj niekoľko hodín. Občas ale môžu nastať vďaka gravitačným poruchám v prúde častíc aj periodicite návratov Halleyovej kométy k Slnku veľké poklesky či naopak vysoké maximá v aktivite. Vďaka tomu napríklad v minulých rokoch aktivita vystúpila až k stovkám meteorov za hodinu," poznamenal.

K maximu roja Horálek povedal, že najlepšie je vyzerať meteory v utorok a v stredu medzi treťou a šiestou hodinou ráno. Meteory podľa neho zdanlivo vyletujú z radiantu ležiaceho v hornej časti súhvezdia, vľavo hore od jasnej jemne oranžové hviezdy Betelgeuze, v ramene Orionu.

"Mesiac je v období maxima úkazu vo fáze pred prvou štvrťou, zapadá už večer a svojím svitom pri pozorovaní vôbec neruší," konštatoval Horálek. Povedal tiež, že Orionidy patria k najrýchlejším meteorom oblohy a ich pády sú jasné a občas sprevádzané aj blyskavými výbuchmi.

Viditeľný Mars aj časť Mliečnej cesty

Na nebi budú tento rok tiež jasné planéty - večer Jupiter so Saturnom, po celú noc Mars, ktorý je tento rok k Zemi najbližšie do roku 2035, a skoro ráno Venuša.

V prvej polovici noci je stále viditeľná aj výrazná časť Mliečnej cesty, neskôr sa podľa Horalka spolu s Orionom a jeho hviezdami Betelgeuze a Rigelnad nad východný obzor vyhúpne aj Sirius - najjasnejšia hviezda nočnej oblohy.

"Je však nutné pozorovať ďaleko od miest, kde neruší svetelné znečistenie - ideálne v horách," uzavrel astronóm.