K Zemi sa blížia kométy. Budú sa dať pozorovať aj malými ďalekohľadmi