05.01.2020

Tancom k lepšej pamäti. Ako pôsobí na telo a mozog?