15.06.2020

Prečo sa zásobujeme aj v časoch dostatku? Plienenie obchodov máme v génoch

05.01.2020

Tancom k lepšej pamäti. Ako pôsobí na telo a mozog?