06.03.2019

Otázka pre vedcov: Naozaj ničia kovové nože vitamíny?