15.09.2020

Kto je pravým otcom žiarovky, keď nie Edison?