15.06.2020

Prečo sa zásobujeme aj v časoch dostatku? Plienenie obchodov máme v génoch