19.09.2019

Podieľal sa na revolučnom objave. Teraz sa bojí, ako ho verejnosť príjme