15.08.2019

Brzdia už aj mzdy

15.08.2019

Pokles u stavbárov