Požívanie alkoholu môže zlepšiť pamäť, pomáha vybaviť si informácie, tvrdí štúdia