Pozrite sa, prečo je dlhé sedenie a sledovanie televízie jednou z najnebezpečnejších vecí

Nový výskum ukázal, že dlhšie sedenie a sledovanie televízie spôsobuje 3-násobne vyššie riziko vzniku problémov s chôdzou v staršom veku, uvádza Mirror.

Štúdia, ktorá desať rokov skúmala skupinu zdravých ľudí vo veku 50 až 71 rokov, zistila, že dlhodobé sedenie bolo mimoriadne škodlivé v kombinácii s nízkou úrovňou fyzickej aktivity.

Účastníci, ktorí sledovali televíziu 5 alebo viac hodín denne, hlásili na konci výskumu o 65 percent väčšie riziko poruchy mobility v porovnaní s tými, ktorí sledovali televíziu najmenej - menej ako 2 hodiny denne - bez ohľadu na ich úroveň fyzickej aktivity.

Avšak u tých, ktorí vykonávali fyzickú aktivitu 3 hodiny týždenne alebo menej, sa zistilo, že majú dokonca ešte väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať ťažkosti s chôdzou.

"Sedenie a sledovanie televízie dlhý čas, najmä večer, musí byť jednou z najnebezpečnejších vecí, ktorú môžu starší ľudia robiť," povedala profesorka Loretta DiPietro, vedúca autorka štúdie z Univerzity Georgea Washingtona vo Washingtone.

Výhody chôdze

Minimálne odporúčané množstvo cvičenia je desať minút energickej chôdze každý deň.

Má to najväčší prínos pre neaktívnych dospelých, pretože napomáha správnemu pumpovaniu srdca, čo má za následok zlepšenie zdravia.

Výskum ukazuje, že ktokoľvek, kto taký režim bude dodržiavať, má o 15 percent menšiu pravdepodobnosť predčasnej smrti, o 40 percent menšiu pravdepodobnosť cukrovky 2. typu, o 35 percent menšiu pravdepodobnosť problémom so srdcom a o 30 percent menšiu pravdepodobnosť demencie.