V mede z celého sveta našli škodlivé pesticídy

Neonikotinoidy sú v súčasnosti najrozšírenejšími insekticídmi na svete. Obavy ich vplyvu sa zvyšujú, keďže existujú dôkazy o negatívnych účinkoch na včely a spôsobujú ich vymieranie. Vedci skúmali prítomnosť týchto pesticídov v mede z celého sveta a našli stopy vo väčšine testovaných vzoriek. Štúdia bola zverejnená vo vedeckom magazíne Science

Neonikotinoidové zlúčeniny sa vyskytovali v úrovniach, ktoré sa považujú za bezpečné pre ľudskú spotrebu, ale kontaminácia sa potvrdila u včiel a v ich prostredí napriek snahám o zníženie ich používania.

V 75 percentách zo 198 vzoriek našli aspoň jednu z piatich testovaných zlúčenín, ktorými sú acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, thiacloprid a thiamethoxam. Dve alebo viac ich obsahovalo 45 percent vzoriek a 10 percent obsahovalo štyri alebo päť. Výsledky potvrdzujú vystavenie včiel neonikotinoidmi v ich potrave po celom svete. 

Ohrozený je celý svet

Najvyšší podiel neonikotinoidov bol v Severnej Amerike (86%), Ázii (80%) a v Európe (79%). Najmenej ich  bolo vo vzorkách z Južnej Ameriky (57%). 

Neonikotinoidy sa čoraz častejšie vyskytujú v suchozemskom a vodnom prostredí. Existujú rastúce obavy z vplyvu týchto pesticídov nielen na opeľovače, ako sú včely medonosné a voľne žijúce včely, iné suchozemské a vodné bezstavovce, ale aj na stavovce, vrátane ľudí.

Vplyvy na takýto široký rozsah organizmov majú v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na fungovanie ekosystémov. Práve z tohto dôvodu sa v mnohých krajinách v súčasnosti spochybňuje vhodnosť používania týchto pesticídov.