Vo Švédsku skúma, ako je určený osud buniek. Slovenka prezrádza, čo môže za odliv mozgov