Mesiac narodenia ovplyvňuje budúce zdravie. Vieme, ktorý je najlepší a najhorší

Podarilo sa im zistiť, že viac ako päťdesiatimi chorobami naozaj ochorejú častejšie ľudia narodení v určitých mesiacoch. Týka sa to napríklad cukrovky, astmy, depresie, ale aj srdcových ochorení, píše iDNES.

Vedcom z kolumbijskej univerzity sa podarilo takto rozsiahly výskum uskutočniť len vďaka tomu, že potrebné dáta už boli zozbierané v iných štúdiách alebo pacientov nemocníc. Zo zoznamu viac ako tisícky chorôb (porovnávaním údajov 1 700 000 pacientov z New Yorku z rokov 1985 až 2013) odhalili 55 chorôb, ktoré sa objavovali u ľudí narodených v určitých mesiacoch častejšie.

Vedci predpokladali, že za týmito chorobami stoja najmä iné podmienky, ktorým sú ženy vystavené v tehotenstve a ich deti v prvých mesiacoch svojho života. To sa potvrdilo pri spracovaní dát ďalších desiatich miliónov osôb zo Spojených štátov, Južnej Kórey a Taiwanu. Vedci pri spracovaní výsledkov využili tiež dáta o počasí a ďalších enviromentálnych podmienkach v daných lokalitách počas ročných období.

Cukrovka, depresie aj srdcové choroby
Napríklad ženám, ktoré boli v treťom trimestri tehotenstva vystavené len malému množstvu slnečného žiarenia, sa rodili deti s vyšším rizikom cukrovky druhého typu. V New Yorku to platí pre deti narodené medzi decembrom a marcom. Ženy, ktoré v prvom trimestri žili v prostredí s väčšou koncentráciou oxidu uhličitého, zase rodili deti s vyšším rizikom ochorenia depresiou a úzkosťou, popísali autori štúdie Mary Regina Bolandová a Nick Tatonetti pre ScienceDaily.

Ak matka v prvom trimestri tehotenstva vdychovala viac jemných častíc vo vzduchu, zvyšovalo sa riziko predsieňovej fibrilácie, druhu srdcovej arytmie. V New Yorku býva znečistenie ovzdušia najhoršie v letných mesiacoch, riziko ochorenia fibriláciou predsiení je preto najvyššie u detí narodených v lete.

"Keď tehotná žena vdychuje jemné prachové častice, stúpa u nej riziko zvýšeného tlaku. Matkin vysoký tlak zvyšuje riziko vysokého tlaku i u potomkov. A vysoký tlak je zasa spájaný s vyšším rizikom fibrilácie predsiení. V podstate tie dáta používame na spojenie a vytvorenie úplnejšieho obrázka. Osvetľovanie týchto spojitostí potom umožňuje hľadanie ďalších možností prevencie chorôb," vysvetľuje spoluautorka štúdie Mary Regina Bolandová.

Najlepší je máj, najhorší október
Vo výskume Bolandová s kolegom Tatonettim potvrdili 39 chorôb, pri ktorých naznačovali súvislosť už predchádzajúce štúdie, ale ktoré neboli vykonané na takej veľkej vzorke pacientov. Napríklad riziko astmy je väčšie u ľudí narodených v Dánsku v máji a auguste, rolu totiž hrá množstvo slnečného žiarenia, akému je tehotná vystavená v druhom trimestri tehotenstva. U 16 chorôb sa im podarilo objaviť spojitosť novú, väčšinou sa jednalo o ochorenie srdca.

Podľa výsledkov majú najnižšie riziká chorôb ľudia narodení v máji, najvyššie potom tí, čo oslavujú narodeniny v októbri. Vedci ale zároveň upozorňujú, že by si kvôli týmto výsledkom ľudia nemali robiť zbytočné starosti o zdravie seba alebo svojich detí.

"Riziko týchto chorôb na základe mesiaca narodenia je pomerne malé v porovnaní s ďalšími vplyvnejšími faktormi, ako je životospráva a cvičenie," dodáva doktor Tatonetti.