Mesiac narodenia ovplyvňuje budúce zdravie. Vieme, ktorý je najlepší a najhorší