Poloha, ktorá spôsobí dospelému smrť. Ako môže dieťa v maternici prežiť týždne dole hlavou?