Našli pravekého netopiera. Bol obrovský a behal po štyroch