Dýchanie žubrienok aj teplota Slnka. Ako by ste zvládli prírodopis zo základnej školy?

Na prvom stupni základnej školy nám do hláv „natlačili“ množstvo dát a znalostí, ktoré sme možno ďalších dvadsať rokov k životu nepotrebovali.

A tak keď sa učíme so svojimi ratolesťami, objavujeme znalosti, ktoré sme už z hlavy dávno vytesnili. Dali by ste dokopy písomku z prírodopisu zo základnej školy?