Významný nález. Objavili kostru najstaršieho stavovca na Slovensku