Ročne zabije milióny ľudí. Ako začína tuberkulóza?

iDNES prináša ďalší diel seriálu Návrat chorôb našich predkov.

Tuberkulóza zabije ročne asi dva milióny ľudí, čo je viac ako AIDS a malária dokopy. 

Odborníci pred touto chorobou varujú. "Rizikom je masová migrácia a výskyt rezistencie mykobaktérií na lieky prvej voľby," potvrdil docent Rastislav Maďar, vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany verejného zdravia Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity a tiež predseda Koalície pre podporu očkovania.

Podľa docenta Maďara je nutné zamerať pozornosť práve na migrantov z rizikových oblastí a zamedziť tomu, aby sa s prípadnou TBC voľne pohybovali. 

Kašeľ, únava aj chudnutie
Tuberkulózu spôsobuje baktéria Mycobacterium tuberculosis, prípadne u menej typických foriem ďalšie druhy mykobaktérií. Pôvodcu tuberkulózy objavil nemecký lekár a mikrobiológ Robert Koch, po ktorom sa označuje ako Kochov bacil.

Do organizmu väčšinou vstupuje cez dýchacie cesty. Za vhodných podmienok sa dostane do pľúc, kde sa rozmnoží, vyvolá zápal a následne sa rozšíri do spádových lymfatických uzlín, prípadne aj do krvi a ďalej.

Príznaky primárnej TBC nie sú príliš rozpoznateľné: únava, nechutenstvo, úbytok hmotnosti, zvýšená telesná teplota, nočné potenie a kašeľ, najskôr suchý, následne vlhký. "Rýchlu akciu s priamym podozrením na TBC niekedy vyvolá až prítomnosť krvi vo vykašľanom obsahu. U pred tým zdravých ľudí môže tuberkulóza prebiehať aj bez príznakov alebo len s prejavmi podobnými chrípke," upozornil Maďar.

Ohrození sú najmä imunitne oslabení ľudia a staršie ročníky. "Je to predovšetkým choroba nižších sociálnych skupín a rozvojových krajín, je úzko spojená s podvýživou a s nízkou úrovňou zdravotnej starostlivosti," pripomína Maďar.

Rozšírenie do ďalších orgánov
Pri závažnejších formách tuberkulózy sa baktérie dostávajú do rôznych orgánov. Okrem pľúc môže byť zasiahnutá pečeň, mozgové obaly alebo slezina. Postihnutie centrálneho nervového systému môže spôsobiť obrny nervov, závraty, epileptické záchvaty, kómu a v krajnom prípade aj smrť.

Liečba tuberkulózy je podľa Maďara dlhodobá a pod priamym dohľadom ošetrujúceho personálu. Používa sa kombinácia najmenej troch špeciálnych liekov, takzvaných antituberkulotík, ktoré sa podávajú denne po dobu až pol roka.