Otázka pre vedcov: Ako pradie mačka?

Pradenie mačiek má spojitosť s tzv. jazylkovým aparátom. Tento aparát obopína hrtan (larynx) a jeho rozochvievaním dochádza k vytváraniu zvukov. Stavba toho aparátu je rozdielna u malých (podčeľaď Felinae) a veľkých mačiek (podčeľaď Pantherinae).

Malé mačky majú jazylkový aparát plne skostnatelý a jeho stredná časť je zložená z pevne spojených kostičiek. Tieto kostičky pridržiavajú hrtan blízko bázy lebky a obmedzujú jeho pohyb. Vďaka tejto stavbe sa jazylkový aparát rozochvieva pri nádychu aj výdychu, preto malé mačky môžu priasť a priasť nepretržite. Na druhej strane nemôžu vydávať príliš hlasné zvuky.

Veľké mačky majú v strednej časti jazylkového aparátu elastický väz. Vďaka tomuto väzu sa môžu hlasno prejavovať. Tento väz zároveň spôsobuje, že veľké mačky môžu priasť len pri výdychu. Ich pradenie môže teda byť iba prerušované.