Vytvorili mutantný enzým, ktorý požiera plasty. Náhodou