Inak, ako sa predpokladalo. Čech zistil, ako presne sa mení energia pri fotosyntéze

Ukázal, že sa tak deje inak, než sa doteraz predpokladalo. Pri výskume spolupracoval s viacerými vedcami, okrem iného s Davidom Bínou z Biologického centra AV ČR.

Výsledok merania publikoval časopis Nature Chemistry. Žídek povedal, že využil metódu, ktorá je schopná zaregistrovať aj extrémne rýchle procesy, k akým v rastlinách dochádza.

Fotosyntéza je proces, pri ktorom rastliny premieňajú energiu zo slnečného žiarenia na energiu chemických väzieb. "Tento proces využívajú zelené rastliny a rad ďalších organizmov a veda sa mu snaží plne porozumieť už viac ako sto rokov," uviedol Žídek. Zaujímalo ho, ako sa energia šíri a mení. Nemeral pritom energiu v celých rastlinách, ale v takzvaných fotosyntetických komplexoch, ktoré z nich dokázal extrahovať biológ Bína.

Žídek pre toto meranie využil metódu ultrarýchlej spektroskopie, ktorá umožňuje zaznamenať procesy prebiehajúce v niekoľkých femtosekundách. "Pre porovnanie hovorím, že keď si človek vezme vek vesmíru voči jednej minúte, tak je to rovnaký rozdiel, ako jedna minúta proti niekoľkým desiatkam femtosekúnd," povedal vedec. Bežnými detektormi sa také rýchle procesy merať vôbec nedajú. Podľa Žídeka sa k tomu používa podobný trik ako pri fotení rýchleho pohybu s bleskom. "Ako blesk sa využívajú krátke pulzy svetla," uviedol.

Ako antény
Doteraz si vedci mysleli, že pri fotosyntéze sa energia šíri ako vlna. Žídek ale ukázal, že to tak nie je a že to, čo vedcov zmiatlo, boli vibrácie zapojených molekúl. V skutočnosti podľa neho vo fotosyntetických komplexoch v rastlinách fungujú "antény", ktoré energiu zachytia a pošlú na miesto, kde sa uloží do chemických väzieb.

Žídek sa zaoberá materiálmi, ktoré premieňajú svetelnú energiu na chemickú alebo elektrickú, od roku 2010. Zaujímajú ho nielen fotosyntetické komplexy, ale aj fotovoltaické články. V minulosti sa tejto téme venoval pri stáži na univerzite vo švédskom Lunde. Teraz pracuje v centre TopTec v Turnove, ktoré patria pod Ústav fyziky plazmy.

Na výskume a článku v Nature Chemistry sa podieľalo celkom osem vedcov na čele s Erlingom Thyrhaugom z univerzity v Lunde. Žídek sa spolu s ďalšími fyzikmi z tímu venoval experimentálnemu meraniu.