Zrušili veľkú štúdiu o pití alkoholu. Jej autori sa v tajnosti dohodli s priemyslom